“สภาการดำน้ำกู้ภัยในถ้ำอังกฤษ” ยกย่อง “ซีล” มุ่งมั่นเผชิญอันตราย