"โรงพยาบาล-กองบินตำรวจ"ถอดบทเรียนช่วยเหลือ 13 ชีวิตหมูป่า