"ทนาย" แนะ "ครู" เจรจาขอลดดอกเบี้ยหนี้ ช.พ.ค. กับธนาคาร หาข้อตกลงร่วมกัน