'สมหมาย' เดินหน้าเก็บภาษีที่ดิน ชี้ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีกว่าภาษีมรดก แต่ไม่ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม