รัฐบาลขอพระราชานุญาตใช้ “พระลานพระราชวังดุสิต” เลี้ยงขอบคุณทีมช่วยหมูป่า