เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กของเอกชนตกที่ จ.ขอนแก่น เสียชีวิต 3 คน