ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.125%


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. นำโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือ MRR ลดลงร้อยละ 0.125 ต่อปี ส่วนเงินฝากปรับลดร้อยละ 0.25 ต่อปี ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันคงเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. นี้


นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้า รวมถึงช่วยสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ธนาคารจึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอีกร้อยละ 0.125 ต่อปี


ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือ MRR จากเดิมร้อยละ 6.975 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 6.850 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หรือ MLR) จากเดิมร้อยละ 6.875 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 6.750 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR จากเดิมร้อยละ 7.375 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 7.250 ต่อปี


ขณะที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไว้เท่าเดิม กรณีเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.75 ต่อปี กรณีฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี และยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวันเท่ากับร้อยละ 0.375 ต่อปี


ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภทลงอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี มีผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เท่ากับร้อยละ 0.50 – 1.50 ต่อปี เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์ High Savings เท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์ Happy Homeเท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2558 เป็นต้นไป

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ