“ในหลวง” พระราชานุญาต ใช้พระลานพระราชวังดุสิต เลี้ยงขอบคุณทีมช่วยหมูป่า