ตัวแทนครู โต้ไม่เคยคิดเบี้ยว แค่ขอรัฐทบทวนโครงสร้างหนี้ที่ไม่เป็นธรรม