บทเรียนจาก “น้องนัน”อย่าให้ข้อจำกัดมาเป็นอุปสรรคของชีวิต