ชาวบ้านภาคเหนือชี้เหตุเผาไร่ข้าวโพด-ผอ.ไบโอไทยยันหาของป่าไม่ใช่ต้นตอวิกฤตหมอกควัน (ชมคลิป)