สธ.พบผู้สูงอายุไทยโรครุม 9.2 ล้านคน อีก 6 แสนอาศัยอยู่ลำพัง ชี้อีก 20 ปี เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด