รัฐบาล เชิญชวน ชม “นิทรรศการภาพถ่ายจิตอาสา” ทำความดีด้วยหัวใจ