ครม.สัญจร “ราชธานีเจริญศรีโสธร” จ่อของบ 1.1 หมื่นล้านพัฒนา คค.