จับตาภารกิจ “งานแห่เทียนพรรษาอุบลฯ” นายกฯมีโอกาสพบนักการเมืองท้องถิ่น