เลื่อนงานเลี้ยงขอบคุณทีมช่วยเหลือหมูป่า เหตุแขกร่วมงานไปช่วยน้ำท่วมลาว