กาชาดลาวห่วงสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบภับ "เขื่อนแตก" ยังไม่เพียงพอ