"ผู้ค้าถนนข้าวสาร" ฝ่าฝืนจัดระเบียบทางเท้า ห้ามขายวันแรก