กฟน. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “MEA EV” สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เพื่อเป็นการตอบรับการเข้ามาของนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต กฟน.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่ปัจจุบันมีอยู่หลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ส่งข้อมูลเข้าระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว ติดตามรายละเอียดจากรายงาน

TOP ประเด็นร้อน