สืบทอดพิธีบูชา “พระแม่โพสพ” ต่อยอดขยายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมพิจิตร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดพิจิตร ใช้พิธีบูชาพระแม่โพสพ ในการสืบทอดประเพณีเก่าแก่ของชาวนา และอนุรักษ์ ข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมของชาวพิจิตร ไปพร้อม ๆ กัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน