ศูนย์เฉพาะกิจฯ คาดน้ำจาก “เขื่อนแก่งกระจาน” ถึงเมืองเพชรบุรีพรุ่งนี้ 7 ส.ค.