"ประจิน" ห่วงสถานการณ์น้ำ จ.สกลนคร เตือนประชาชนเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง