เมืองสกลนคร ลดระดับแจ้งเตือน “ธงน้ำเงิน” หลังน้ำไหลเข้าเขื่อนน้ำอูนลดลง

VIEW 39