นักท่องเที่ยวในสหรัฐฯ ร่วมใจจับมือเป็นโซ่มนุษย์ช่วยคนจมน้ำ