“จิสด้า” แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง "ดาวเทียมธีออส – 2 " ยันไม่มีการล็อคสเปค