ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวอินโดนีเซีย พุ่ง 347 คน

VIEW 103