“นิวซีแลนด์” เปิดตัวกีฬาเอ็กซ์ตรีมใหม่ “เหวี่ยงคนข้ามหุบเขา”