“คลอง ดี 9” พร้อมระบายน้ำพรุ่งนี้ หวังช่วยลดผลกระทบเมืองเพชรบุรี