ซ้อมแผนอพยพหมู่บ้านเสี่ยงภัย พบดิน "ภูทับเบิก" ยังทรุดตัวไม่หยุด