ผู้รับเหมายอมซื้อ “เบนซ์คันใหม่ชดใช้ผู้เสียหาย” แท่งเหล็กตกใส่