ศูนย์เฉพาะกิจฯ สั่งอ่างเก็บน้ำ 107 แห่ง เร่งพร่องน้ำ ก่อนมีฝนอีกปลายเดือนนี้