อำลา 80 ปี "เขาดิน" จากพระนคร สู่ทุ่งคลองหลวง ปทุมธานี