เตือนครูดูแลเด็กใกล้ชิด หลังวัยรุ่น 17 ปี โดดตึกในโรงเรียน