“ปั๊ม AF5” ฟ้อง “ดร.ไฮโซสาว” หลอกลงทุนสูญเงินเกือบ 6 ล้านบาท