โคราชรวมตัว เสนอ “สามมิตร” ตั้งจังหวัดใหม่ ขึ้นเงินเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน”