“ชวน หลีกภัย” หวั่นน้ำท่วมเมืองตรังหนัก คลองระบายน้ำสร้างไม่เสร็จ