ชาวโอกินาวา ประท้วงรัฐบาล เรียกร้องสหรัฐย้ายฐานทัพออกเกาะ