นายกฯ ขอบคุณบรูไนฯ จ่อช่วยพลังงานไทย พร้อมนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 3 หมื่นตัน