ชาวบ้านโวยทหารเหตุวิสามัญทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี แค่กลุ่มวัยรุ่นเสพยา