เปิดกฎ "คุมความประพฤติเยาวชน" ของรัฐบาล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา มีการกำหนดกฎกระทรวงเพื่อเป็นการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากของเดิม 3 ข้อด้วยกัน

TOP ประเด็นร้อน