“สรรพสามิต” แจง น้ำที่ได้จากการทำข้าวหมาก คือ สาโท