กู้ประตูระบายน้ำยางมณีสำเร็จ กรมชลฯ ลุยซ่อมประตูอื่น รับมือน้ำหลาก