อุตุฯ เผย “พายุเบบินคา” ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้ว ทำฝนตกชุก