แถลงการณ์ “สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9” เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์