รู้จัก “กาโม่ อาชวิน” ลูกชายสุดรักของ “วัน อยู่บำรุง”