น้ำท่วมจ.น่านเริ่มคลี่คลาย เหลือ 3หมู่บ้านยังวิกฤต