ทหารยันวิสามัญ 4 ศพทุ่งยางแดงเป็นผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ไม่ใช่วัยรุ่นเสพยา