“เขาดิน” ขยายเวลาเที่ยวต่อได้อีก 1 เดือน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เฟซบุ๊ก องค์การสวนสัตว์ ขยายเวลาเปิดให้บริการการเข้าชมสวนสัตว์เขาดินอีก 1 เดือน โดยยังเปิดให้เที่ยว จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

TOP ประเด็นร้อน