อุตุฯ เผยทั่วไทยฝนตกชุกหนาแน่น “เหนือ-อีสาน” มีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่