เปิดพระลานพระราชวังดุสิต จัดงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว“ เลี้ยงขอบคุณทีมช่วย “13 หมูป่า”